23 Ocak 2014 Perşembe

JavaScript fonksiyon kullanımı

Leave a Comment


Bu yazıda JavaScript'te fonksiyonların kullanımını anlatacağım.

Fonksiyon; matematikte değişken sayıları girdi olarak kabul edip bunlardan bir çıktı sayısı oluşmasını sağlayan kurallardır.

JavaScript'te fonksiyon oluşturmak için function komutu kullanılır.

Şimdi bir HTML sayfası oluşturuyorum. <script> ... </script> etiketlerimi ekledikten sonra arasına aşağıdaki kodları yazıyorum.

function goster()
{
document.write("Fonksiyon çalıştırıldı.");
}

Yukarıdaki kod ile goster adında bir fonksiyon ürettim. HTML sayfamı tarayıcıda çalıştırdığımda ekranın boş olduğunu görüyorum.

Şimdi sayfaya goster(); kodunu ekliyorum. Sayfayı tekrar çalıştırıyorum ve ekrana "Fonksiyon çalıştırıldı." yazıldığını görüyorum.

Burada goster() komutuyla fonksiyonu çalıştırdım. Fonksiyonlar bu şekilde çalıştırılmadıkları sürece içlerinde yazılan kodlar da çalışmıyor.

Parametre kullanma

Yukarıda normal bir fonksiyon oluşturmayı öğrendik. Şimdi fonksiyona dışarıdan parametre göndermeyi öğreneceğiz.

function daire_alani_hesaplama(yaricap)
{
var r = yaricap;
var alan = 3 * r * r;
document.write(alan);
}

Koduyla daire alanını hesaplayan bir fonksiyon oluşturuyorum. Fonksiyon dışarıdan yaricap değişkenini alacak.

daire_alani_hesaplama(4); koduyla da fonksiyona 4 değerini gönderiyorum. Sayfayı çalıştırdığımda ekrana 48 yazıldığını görebilirim.

daire_alani_hesaplama(5); şeklinde kaydedip çalıştırırsam ekrana 75 yazılır.
If You Enjoyed This, Take 5 Seconds To Share It

0 yorum: