26 Mayıs 2013 Pazar

Eclipse'te Java - MySQL bağlantısı

3 comments
Bu yazıda Eclipse'de Java - MySQL bağlantısı kurmayı anlatacağım. Bağlantı kurabilmek için gerekli olan bağlayıcıyı (Connector) http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/ adresinden indiriyorum. İndirmiş olduğum rar dosyasının içindeki klasörü masaüstüne atıyorum.

Eclipse'i açıyorum ve yeni bir Java projesi oluşturuyorum.


Projemin ismini yazıp Finish'e tıklıyorum.


Projemi oluşturdum. Şimdi sol tarafta projemin üzerine sağ tıklayıp, Properties kısmına giriyorum.


Karşıma gelen pencrede sırasıyla Java Build Path -> Libraries -> Add External JARs sekmelerine tıklıyorum.


Masaüstüne kopyaladığım klasörün içindeki jar dosyasını seçiyorum ve OK'e tıklıyorum.


Projeme yeni bir Class ekliyorum.


Karşıma gelen pencerede sınıfımın adını yazıyorum (baglanti) ve işaretlediğim kısmın seçili olmasına dikkat ediyorum.


Şimdi karşıma aşağıdaki gibi bir ekran geldi.


Veritabanı ile işlemler yapabilmek için gerekli olan sınıfı import ediyorum. En üste import java.sql.*; yazıyorum.

Şimdi geldik kod kısmına. public static void main(String[] args) { satırının altından kodumu yazmaya başlıyorum.

try
        {
          String myDriver = "com.mysql.jdbc.Driver";
          String db = "jdbc:mysql://localhost/javamysql";
          Class.forName(myDriver);
          Connection conn = DriverManager.getConnection(db, "root", "");
         
          String sorgu = "SELECT * FROM uyeler";

          Statement st = conn.createStatement();
         
          ResultSet rs = st.executeQuery(sorgu);
         
          while (rs.next())
          {
            String s_ad = rs.getString("ad");
            String s_soyad = rs.getString("soyad");
           
            System.out.print(s_ad + " " + s_soyad + "\n");
           
          }
          st.close();
        }
       
        catch (Exception a)
        {
          System.err.println("Hata ! ");
          System.err.println(a.getMessage());
        }

Kodu açıklamak gerekirse. Öncelikle try - catch kullandım. Eğer veritabanı kurulur ve veriler çekilirse ekrana çekilen veriler yazılacak. Aksi takdirde " Hata ! " mesajı görünecek.

String db = "jdbc:mysql://localhost/javamysql"; satırında javamysql kısmı benim veritabanı adım. Siz de o kısmı kendi veritabanı adınızla değiştirmelisiniz.

Uyeler tablom aşağıdaki gibi

While döngüsü içerisinde  

String s_ad = rs.getString("ad");
String s_soyad = rs.getString("soyad"); 
kısmındaki ad ve soyad kısımları tablomdaki kolonların isimleri. Bunları stringlere atıyorum ve
System.out.print(s_ad + " " + s_soyad + "\n");  komutuyla ekrana yazdırıyorum.

Programımı çalıştırıyorum.


Karşıma gelen sonuca bakıyorum.


Karşıma tablodaki değerler geldi. Yani veritabanına sorunsuz bağlandım :)
Read More

21 Mayıs 2013 Salı

C# ile MS Access veritabanı bağlantısı

4 comments
C# ile Access veritabanına nasıl bağlanabileceğimizi anlatacağım. İlk olarak yeni bir Windows Forms Application oluşturuyorum. Projemizin bulunduğu bölümde bin/Debug klasörü içerisinde bir Access veritabanı oluşturuyorum.


Veritabanı dosyama vt adını veriyorum ve Windows Form uygulamama dönüyorum.

Resimde görüldüğü gibi Server Explorer sekmesine giriyorum.


Data Connections üzerine sağ tıklayak Add Connection... diyorum.Oluşturduğum veritabanını seçiyorum ve OK diyorum.


Data Connections altında bulunan veritabanımıza sol tuşla tıkladığımızda ekranın sağ alt köşesinde Properties kısmında bağlantı satırım Connection String adı altında veriliyor.


Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\Users\...\Desktop\blog\access\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\bin\Debug\vt.accdb şeklinde bir Connection String verdi.

Veritabanımız Debug klasöründe olduğu için ben bu kodu kısaltarak Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=vt.accdb şekline getiriyorum.

Şimdi projeme yeni bir Class ekliyorum ve adını DB yapıyorum.

Sınıfıma using System.Data.OleDb; sınıfını ekliyorum. 


DB.cs dosyamın içeriği aşağıdaki gibi


Formuma dönüyorum ve bir label ekliyorum. Veritabanı bağlantısı kurulduysa labelda kuruldu, kurulmadıysa Hata yazacak.

 Formumuza çift tıklayak Form1_Load olayı içine kodlarımı yazmaya başlıyorum.

İlk olarak DB sınıfına bağlanmam gerekiyor.

DB _vt = new DB(); ile yeni bir nesne oluşturuyorum.

DB sınıfımızdaki baglanti_kontrol fonksiyonu bool formatında geri dönüş yaptığından bağlantı kurulduysa true, kurulmadıysa false değeri döndürmesi gerekiyor. Ben de bunu göz önünde bulundurarak aşağıdaki kodları yazıyorum.

if (_vt.baglanti_kontrol() == true)
 {
                label1.Text = "Bağlantı kuruldu.";
            }

            else
            {
                label1.Text = "Hata !!!";
            }


Programımı çalıştırdığımda


Ekranıyla karşılaşıyorum. Yani veritabanına başarıyla bağlandım :)

Ekleme, silme, güncelleme işlemlerini sonraki yazılarımda anlatacağım.


Read More

7 Mayıs 2013 Salı

Dia - Diyagram Çizim Programı

Leave a Comment
Dia programı, GNOME tarafından yazılmış, Windows, Mac OS ve Linux platformlarının desteklediği, diyagramlar çizmek için kullanılan programdır. İçinde barındırdığı objeleri sürükle bırak yöntemiyle kullanarak, UML diyagramları, varlık-ilişki diyagramları Use-Case'ler oluşturma işlemlerinizi oldukça kolaylaştırabilirsiniz.

Programı indirmek için tıklayın.


Read More