15 Ekim 2017 Pazar

PHP girilen iki tarih arasındaki farkı hesaplama

Leave a Comment
PHP'de form üzerinden girilen iki tarih arasındaki farkı hesaplayacağız.

PHP'de Get ve Post Metotlarıyla Formdan Veri Alma yazısında formdan veri alma işlemini anlatmıştım. Yine post metoduyla formdan verileri alarak iki tarih arasında kaç gün, kaç saat ve kaç dakika fark olduğunu hesaplayacağız.

İki tane date, bir tane de submit tipinde input ekleyerek basit bir html formu oluşturuyoruz.


<form method="post" action="tarih.php">
 Tarih 1 : <input type="date" name="tarih1" /><br />
 Tarih 2 : <input type="date" name="tarih2" /><br />
 <input type="submit" value="Hesapla" />
</form>

tarih1, tarih2 isimli input'ların değerlerini Hesapla butonuna tıklandığında tarih.php dosyasına gönderiyoruz.

$tarih1 = strtotime($_POST["tarih1"]);
$tarih2 = strtotime($_POST["tarih2"]);
$fark = $tarih2 - $tarih1;
echo floor($fark / (60 * 60 * 24)) . " gün<br/>";
echo floor($fark / (60 * 60)) . " saat<br/>";
echo floor($fark / (60)) . " dakika<br/>";
echo $fark . " saniye<br/>";

Formu doldurup Hesapla dediğimizde aşağıdaki gibi iki tarih arasındaki farkı hesapladığımızı görüyoruz.


Read More

14 Ekim 2017 Cumartesi

C# - Twilio ile SMS gönderme işlemi

Leave a Comment
Bu yazıda Twilio kütüphanesini kullanarak istediğimiz bir telefon numarasına SMS göndereceğiz. Twilio'da SMS - MMS göndermek, sesli ya da videolu görüşme yapmak, fax göndermek için kullanılabilecek çeşitli kütüphaneler mevcut. Bunları kullanabilmek için ücret ödemek gerekse de deneme yapmak mümkün.

Twilio.com üzerinden yeni bir hesap oluşturacağız. Get a free API key butonuna tıklayarak twilio'yu denemeye başlıyoruz.Ad, Soyad, E-Posta ve Şifre bilgilerini girdikten sonra kullanmak istediğimiz ürünü, kullanma amacımızı, yazılım dilimizi ve tahmini olarka ayda ne kadar kullanacağımızı seçiyoruz.Tüm alanları doldurduktan sonra Get Started butonuna tıklıyoruz. Ardından doğrulama amaçlı telefon kodumuzu giriyoruz ve gelen sms'teki doğrulama koduyla üyeliğimizi başlatıyoruz.

Console ekranına yönlendik. Sol taraftaki menüden Learn & Build sekmesine girerek SMS'lerimizin gönderileceği telefon numarasını seçiyoruz.Get a number butonuna tıkladık. Açılan popup'ta Choose this number diyerek telefon numarasını seçtik.


Telefon numarasının belirlendiğine dair bir bilgilendirme geldi.


Şimdi Visual Studio'da projemizi açıyoruz. Tools -> Library Package Manager -> Package Manager Console yolunu izleyerek konsolu açıyoruz ve aşağıdaki kodu yazarak enter'a basıyoruz.


Install-Package Twilio

Twilio yüklendiğinde projemizin referansları arasında görünecek.


Şimdi bir form oluşturuyorum. SMS'in gönderileceği telefon numarası ve mesjaın içeriğini alacağım iki textbox ve tıklandığında sms'i gönderecek butonu oluşturuyorum.


Butonun click event'ında kodlarımı yazmaya başlıyorum.


var accountSid = "ACe3c8b7d9ab35....e9f33a1";
var authToken = "97b33cdd7b652.....7f1405cf59d";

TwilioClient.Init(accountSid, authToken);

var message = MessageResource.Create(
       to: new PhoneNumber(textBox1.Text),
       from: new PhoneNumber("+12242101642"),
       body: textBox2.Text);

Formumu çalıştırıp, alanları doldurup Gönder butonuna basıyorum.


Read More

13 Ekim 2017 Cuma

PHP'de MySQL'den çekilen veriyi JSON formatına çevirmek

Leave a Comment


Daha önce PHP ile MySQL veritabanından veri çekme - SELECT yazısında PHP ile MySQL database'den veri çekme işlemini anlatmıştım. Bu yazıda çektiğimiz veriyi JSON formatında ekrana basma işlemini anlatacağım.

Öncelikle database bağlantısını kuruyorum.

mysql_connect("localhost:3434","root","");
mysql_select_db("blogtest");

$sorgu = mysql_query("select No,Isim from Sehirler");

Daha sonra sonuc adında bir dizi tanımlıyorum.

$sonuc = array();

Şimdi mysql_fetch_assoc fonksiyonunu kullanarak sorgu'dan dönen satırları diziye ekliyorum.

while($yaz = mysql_fetch_assoc($sorgu)) {
 $sonuc[] = $yaz;
}

Son olarak json_encode fonksiyonunu kullanarak diziyi ekrana basıyorum.

echo json_encode($sonuc);

Aşağıdaki gibi database'den çektiğim veriler json çıktısında ekrana basıldı.Kodun tamamı


<?php
mysql_connect("localhost:3434","root","");
mysql_select_db("blogtest");

$sorgu = mysql_query("select No,Isim from Sehirler");
$sonuc = array();
while($yaz = mysql_fetch_assoc($sorgu)) {
 $sonuc[] = $yaz;
}
echo json_encode($sonuc);
?>
Read More

4 Ekim 2017 Çarşamba

C# - Bilgisayarın işletim sistemi bilgilerini öğrenme

Leave a Comment
Bu yazıda Windows Form kullanarak, uygulamanın çalıştırıldığı bilgisayarın işletim sistemine ait bilgileri nasıl ekrana yazdırabileceğimizi anlatacağım.

Öncelikle işletim sistemine ait version bilgisini alacağız. Bunun için System.Enviroment sınıfı altındaki OSVersion değerini kullanıyoruz. Aşağıdaki gibi VersionString değerini ekrana bastığımızda bir alttaki gibi bir çıktı görüyoruz.Şimdi işletim sistemi ile ilgili alabileceğimiz diğer bilgilere bakalım.

Platform, Version ve Service Pack bilgilerini de gösterebiliriz.Read More

3 Ekim 2017 Salı

Extension method nedir? Nasıl yazılır?

Leave a Comment
Extension Method, Genişletilebilir Metot anlamına gelmektedir. .NET sınıflarına yeni metotlar ekleyebilme imkanı sunar.

Videolu anlatım için tıklayın.

Bildiğiniz gibi C# dilinde integer bir değeri string türüne çevirmek için .ToString() metodu kullanılır. Yazdığımız extension metotları da tıpkı .ToString() metodu gibi kullanabiliriz.

Extension metotlarını yazdığımız sınıfın ve metotların static olması gerekiyor. Metotların aldığı parametrelerin başında da this ifadesini kullanıyoruz. Şimdi integer bir değer alan ve aldığı değerin faktöriyelini hesaplayarak dönen bir extension metot yazacağız.

Aşağıdaki gibi FaktoriyelHesapla metodunu oluşturduk.


Bir adet textbox, bir adet button, bir adet de label'dan oluşan form bulunuyor. Butona tıklandığında textbox'a girilen sayının faktöriyelini hesaplayarak label'da göstereceğiz.


Butonun click event'ında sayıyı alıyoruz. FaktoriyelHesapla metodunu kullanarak label'a sonucu basıyoruz.


Uygulamayı çalıştırıp işlemleri yaptığımızda faktöriyelin extension method ile hesaplandığını görebiliriz.
Read More