18 Eylül 2018 Salı

HTML5 ile nesne oluşturma ve hareket ettirme

1 comment


Bu yazıda HTML 5 ve JavaScript kullanarak bir nesne oluşturacağız ve klavyedeki sağ - sol yön tuşları yardımıyla nesneyi hareket ettireceğiz.

Öncelikle sayfamıza yeni bir canvas ekliyorum. Body onload fonksiyonu olarak da drawGame fonksiyonunu tanımlıyorum. Çizim işlemlerimi bu fonksiyonda yapacağım.


<body onload="drawGame()">
  <canvas id="game">Tarayıcınız HTML 5 desteklememektedir.</canvas>
</body>

drawGame fonksiyonunda carImage ve carObject isminde sırasıyla Image ve Context oluşturuyorum.

function drawGame() {
  var canvas = document.getElementById("game");
  if(canvas.getContext) {
    var carObject = canvas.getContext("2d");
    var carImage = new Image();
    carImage.src = 'car.png';
    carImage.onload = function() {
      carObject.drawImage(carImage, 0, 0);
    }
  }
}

Şu an sayfamı çalıştırdığımda arabanın ekrana basıldığını görebilirim.


Şimdi klavye kullanarak aracı sağa sola hareket ettirmek için gerekli olan kodu yazıyorum.

Öncelikle yeni bir event tanımlıyorum.


window.addEventListener('keydown', moveCar, true);

moveCar fonksiyonunu oluşturarak gerekli işlemleri orada gerçekleştiriyorum.


function moveCar(event) {
  switch(event.keyCode) {
    case 37:
      horizontalPosition -= 5;
      break;
    case 39:
      horizontalPosition += 5;
      break;
  }

  carObject.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
  carObject.drawImage(carImage, horizontalPosition, 0);
}


Kodun tamamı


<!DOCTYPE html>
<head>
<title>HTML5 Canvas</title>
<script type="text/javascript">
var canvas;
var horizontalPosition = 100;
var carObject;
var carImage;
function drawGame() {
  canvas = document.getElementById("game");
  if(canvas.getContext) {
    window.addEventListener('keydown', moveCar, true);
    carObject = canvas.getContext("2d");
    carImage = new Image();
    carImage.src = 'car.png';
    carImage.onload = function() {
      carObject.drawImage(carImage, horizontalPosition, 0);
    }
  }
}
function moveCar(event) {
  switch(event.keyCode) {
    case 37:
      horizontalPosition -= 5;
      break;
    case 39:
      horizontalPosition += 5;
      break;
  }

  carObject.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
  carObject.drawImage(carImage, horizontalPosition, 0);
}
</script>
</head>
<body onload="drawGame()">
  <canvas id="game">Tarayıcınız HTML 5 desteklememektedir.</canvas>
</body>
</html>

Read More