26 Mart 2013 Salı

PHP'de txt dosyasına veri ekleme

1 comment
PHP'de bazı ufak işlemler için veritabanı kullanmak oldukça gereksizdir. Bu durumda verileri txt dosyalarında tutabiliriz.

fopen() komutu ile txt dosyasını açıyorum.

$ac = fopen("yazi.txt","w"); 

w ile dosyayı yazılabilir şekilde açtım

Bir if şartı koyuyorum ve dosya açma işlemi başarısız olursa Hata! uyarısını ekrana yazdırıyorum.

if(!$ac)
{
    echo "Hata !";
}


PHP dosyasını tarayıcıda çalıştırıyorum. Hata! yazmazsa dosya açılmış demektir.

Bağlantıyı kurdum. Şimdi ekleme işlemini gerçekleştiriyorum.

ekle.html


<form method="post" action="ekle.php">
    <table border="1">
        <tr>
            <td>Ad</td>
            <td><input type="text" id="ad" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Soyad</td>
            <td><input type="text" id="soyad" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Yaş</td>
            <td><input type="text" id="yas" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2"><input type="submit" value="Ekle" /></td>
        </tr>
    </table>
</form>


Bir form oluşturdum. POST metodu ile ad, soyad ve yaş bilgilerini alıp txt dosyasına yazdıracağım.

ekle.php


<?php

$ac = fopen("yazi.txt","r+");

if(!$ac)
{
    echo "Hata !";
}

$ad = $_POST["ad"];
$soyad = $_POST["soyad"];
$yas = $_POST["yas"];

$eklenecek_metin = $ad . ";" . $soyad . ";" . $yas . ";";

echo $eklenecek_metin;
fwrite($ac,$eklenecek_metin);
?>


Ekle butonuna bastığımda veri Ali;Veli;20; şeklinde eklenmiş oluyor. Noktalı virgül kullanmamın sebebi ileride verileri çekerken birbirinden ayırmayı kolaylaştırmak. txt dosyasından veri çekmeyi de yakında anlatacağım.


Read More

25 Mart 2013 Pazartesi

Yıldız Topolojisi (Star Topology)

Leave a Comment

Network topolojilerinin en önemlilerinden Yıldız Topolojisi, birden fazla bilgisayarı merkezi bir bilgisayar bağlamak için kullanılan bir topolojidir. Günümüzde merkezi bilgisayarın yerini HUB'lar almıştır.


Merkezi bilgisayar ya da HUB ağ düğümleri arasındaki veri iletişimini koordine eder. Tüm iletişim önce merkezi bilgisayara gider, merkezi bilgisayar işlemleri ve bilgi paylaşımını kontrol eder.

Herhangi bir düğüm çalışmaz hale gelirse devre dışı kalır.


AVANTAJLARI

Herhangi bir istasyonun arızalanması diğer istasyonları etkilemez.

İletişim ortamı olarak telefon hatlarından yararlanabilir.


DEZAVANTAJLARI

En eski yerel ağ yapısıdır.

Ağ'a bağlanan her bilgisayar için ayrı kablo çekilmesi gerekir.

Merkezi cihazın arızalanması durumunda yerini doldurmak oldukça zordur.

Sistemin performansı merkezi cihazın iç hızına bağlıdır.
Read More

7 Mart 2013 Perşembe

JavaScript window location

Leave a Comment


window.location nesnesi seçili sayfanın adresini almak ve tarayıcıyı yeni bir sayfaya yönlendirmek için kullanılabilir.

location.hostname -> web hostun domain adını döndürür

location.filename -> seçili sayfanın bulunduğu dizini ve adını döndürür

location.port -> web hostun portunu döndürür

Window Location Href


location.href seçili sayfanın URL'sini döndürür.

 <script>
document.write(location.href);

</script> 


Window Location Pathname


location.pathname seçili URL'nin dizin adını gösterir.

<script>
document.write(location.pathname);

</script> 


Window Location Assign


Yeni bir sayfa açmaya yarar.

<html>
<head>
<script>
function yeniSayfa()
  {
  window.location.assign("http://bilgisayar-muhendisleri.blogspot.com")
  }
</script>
</head>
<body>

<input type="button" value="Yeni sayfa aç" onclick="yeniSayfa()">

</body>
</html> 
Read More