7 Mart 2013 Perşembe

JavaScript window location

Leave a Comment


window.location nesnesi seçili sayfanın adresini almak ve tarayıcıyı yeni bir sayfaya yönlendirmek için kullanılabilir.

location.hostname -> web hostun domain adını döndürür

location.filename -> seçili sayfanın bulunduğu dizini ve adını döndürür

location.port -> web hostun portunu döndürür

Window Location Href


location.href seçili sayfanın URL'sini döndürür.

 <script>
document.write(location.href);

</script> 


Window Location Pathname


location.pathname seçili URL'nin dizin adını gösterir.

<script>
document.write(location.pathname);

</script> 


Window Location Assign


Yeni bir sayfa açmaya yarar.

<html>
<head>
<script>
function yeniSayfa()
  {
  window.location.assign("http://bilgisayar-muhendisleri.blogspot.com")
  }
</script>
</head>
<body>

<input type="button" value="Yeni sayfa aç" onclick="yeniSayfa()">

</body>
</html> 
If You Enjoyed This, Take 5 Seconds To Share It

0 yorum: