13 Kasım 2013 Çarşamba

Temel SQL Komutları - 2

Leave a Comment


SELECT, SELECT DISTINCT, WHERE, AND ve OR komutlarını Temel SQL Komutları - 1 başlıklı yazıda açıklamıştım. Bu yazıda da ORDER BY, INSERT INTO, UPDATE ve DELETE komutlarını açıklayacağım.

ORDER BY KOMUTU


Veritabanındaki kayıtları belirli bir alana göre sıralamak için kullanılır.

ORDER BY id; örneğinde tablodaki id kolonuna göre sıralama yapar.

ORDER BY id DESC azalarak,

ORDER BY id ASC ise artarak sıralar.

INSERT INTO KOMUTU


Tabloya yeni kayıt eklemek için kullanılır.

INSERT INTO tablo_adı VALUES (değer1, değer2); veya

INSERT INTO tablo_adı (kolon1, kolon2) VALUES(değer1, değer2); şeklinde kullanılır.

UPDATE KOMUTU


Kayıt güncellemek için kullanılır. Bu komut ile beraber WHERE komutu da kullanılır.

UPDATE tablo_adı SET ad='Ahmet' WHERE id='1'; şeklinde kullanılır. Bu örnekte id numarası 1 olan kullanıcının adı Ahmet olarak güncellenir.

DELETE KOMUTU


Kayıt silmek için kullanılır. Yine bu komutla beraber WHERE komutu kullanılır.

DELETE FROM tablo_adı WHERE id='1'; 

Bu kodla da id numarası 1 olan kullanıcı tablodan silinir.
If You Enjoyed This, Take 5 Seconds To Share It

0 yorum: