1 Kasım 2013 Cuma

Temel SQL Komutları - 1

Leave a Comment
Temel SQL komutlarından SELECT, SELECT DISTINCT, WHERE, AND ve OR komutlarını açıklayacağım.

SELECT KOMUTU


Tablodan veri çekmek için kullanılır.

SELECT * FROM tablo; şeklinde kullanıldığında tablodaki tüm alanları seçer.

SELECT kolon_adi FROM tablo_adi; şeklinde kullanıldığında ise sadece kolon_adi adlı alanı seçer.

SELECT DISTINCT KOMUTU


Belirli bir alandaki farklı değerleri çekmek için kullanılır.

SELECT DISTINCT kolon_adi FROM tablo_adi; şeklinde kullanılır.

Farklı değerler derken ne kastettiğimi bir örnekle açıklamak istiyorum. Örneğin veritabanımızdaki şehir alanında Ankara, Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir şeklinde 5 veri olsun.

SELECT DISTINCT komutu ile işlem yaparsak bize 4 tane sonuç döndürür. Çünkü Ankara iki kere kullanılmıştır.

WHERE KOMUTU


Tablodan belirli alanlara ve değerlere göre veri çekmeyi sağlar.

SELECT * FROM tablo_adi WHERE uye_no='1'; şeklinde kullanılır.

Bu örnekte uye numarası 1 olan kullanıcının bilgileri veritabanından çekilir.

AND KOMUTU


Where komutunda birden fazla veriye göre işlem yapılmasını sağlar.

SELECT * FROM tablo_adi WHERE ad='Ahmet' AND soyad='Mehmet'; şeklinde kullanılır.

Bu komut ile adı Ahmet, soyadı Mehmet olan kişinin bilgileri çekilir.

OR KOMUTU


Veya anlamında kullanılır.

SELECT * FROM tablo_adi WHERE yas<18 OR yas>65; örneğinde yaşı 18'den küçük ya da 65'ten büyük olan kişilerin bilgileri çekilir.
If You Enjoyed This, Take 5 Seconds To Share It

0 yorum: