12 Temmuz 2013 Cuma

Minterm - Bitişik Kareler

Leave a Comment


Doğruluk çizelgesinde değişkenlerin her değişimine minterm denir. Bir doğruluk çizelgesinde n tane değişken için 2n tane minterm vardır.

Bitişik kareler tek bir değişken hariç özdeştir. Doğruluk çizelgesi tarafından gösterilen bir fonksiyon, sadeleştirme çizelgesine fonksiyonun değerlerinin 1 olduğu mintermlerin karesine 1 konarak ifade edilir.


Eğer bitişik karelerde 1 varsa bunlar gruplandırılır. Komşu karelerin grup olabilmesi için 2'nin kuvvetleri sayısında kare olması gerekir. (2, 4, 8, ...)


ÖRNEK

F(A,B,C)=Σ(3,4,6,7) şeklinde bir ifade verilsin. Bu ifade de A,B ve C olmak üzere üç ifade var. A - BC şeklinde ayırıyoruve 3. 4. 6. 7. karelere 1 yazıyorum.

Şimdi kareleri birleştiriyorum. Daha rahat anlaşılabilmesi için 1 olan karelere kırmızıyla rakamlar verdim.

Artık ifademi yazabilirim.

Kırmızı renkle yazılmış 1.karede AB'C' gibi bir ifade geliyor. Çünkü burada A=1, B ve C ise 0.

2.karede A'BC

3.karede ABC

4.karede ABC' oluyor.

tabi bu sonucu böyle bırakmıyorum ve sadeleştirmeye çalışıyorum.

Bir ifadenin tümleyeniyle veya işlemine soktuğumuzda 1 gelir. Burada B+B' = 1 ve A+A' = 1 olduğundan cevabı

olarak buluyorum.If You Enjoyed This, Take 5 Seconds To Share It

0 yorum: