7 Şubat 2013 Perşembe

DOM Hiyerarşisi

Leave a Comment
DOM (Document Object Model)

Platform ve dilden bağımsız, dökümanların yapısal bir grup olarak temsilini sağlayarak, programların ve script kodlarının dokümanların içeriğine, yapısına ve biçim özelliklerine erişimini ve kullanımını sağlayan bir arabirimdir.

HTML DOM API, HTML sayfalarının/dokümanlarının hiyerarşik düzende nesnel gösterimini sağlayan bir arabirimdir. Bu bölüm, HTML DOM metodlarının ve özelliklerinin JavaScript ile kullanımını içermektedir.

If You Enjoyed This, Take 5 Seconds To Share It

0 yorum: