25 Şubat 2013 Pazartesi

C# ArrayList nedir? Nasıl kullanılır?

Leave a Comment


ArrayList, normal diziler gibi veri gruplarını saklamak için kullanılan nesnedir. Değer atanması ve işlenmesi bakımından oldukça kullanışlıdır.

ArrayList <Dizi Adı>;

Diziler gibi indis yapısını kullanır. Ekleme, silme, sıralama, ters çevirme işlemlerde özel yordamlar içerir. Çalışma anında araya eleman ekleme veya aradan eleman silme gibi özellikler tercih edilmesindeki en önemli nedenlerdendir.

En çok kullanılan yordamları Add() - Ekleme, Remove() - Silme ve Sort() - Sıralama yordamlarıdır.

Aşağıdaki ArrayList örneğini incelerseniz ArrayList mantığını kavrayabilirsiniz.

Dosyamıza System.Collections sınıfını eklemem gerekiyor.

ArrayList dizi = new ArrayList(); komutu ile dizi adında bir ArrayList oluşturuyorum.

dizi.Add("İstanbul");
dizi.Add("Paris");
dizi.Add("Tokyo");

şeklinde üç eleman ekliyorum.

for (int i = 0; i < dizi.Count; i++)
            {
                Console.WriteLine(dizi[i]);
            }For döngüsü ile dizinin elemanlarını ekrana yazdırıyorum.

Kodun tamamı

static void Main(string[] args)
        {
            ArrayList dizi = new ArrayList();

            dizi.Add("İstanbul");
            dizi.Add("Paris");
            dizi.Add("Tokyo");

            for (int i = 0; i < dizi.Count; i++)
            {
                Console.WriteLine(dizi[i]);
            }

            Console.ReadKey();
}
If You Enjoyed This, Take 5 Seconds To Share It

0 yorum: