19 Mart 2015 Perşembe

Android'de Bluetooth kontrolü

Leave a Comment
Bu yazıda Android uygulamalarımızda Bluetooth'un açık olup olmadığını nasıl kontrol edecebileceğimizi anlatmaya çalışacağım.

İlk olarak Bluetooth üzerinde işlem yapacağımdan, Bluetooth yetkisi için AndroidManifest.xml dosyama aşağıdaki satırları ekliyorum.
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />

Şimdi Bluetooth'un açık mı yoksa kapalı mı olduğunu öğrenebilirim. Oluşturduğum Activity'ye kodlarımı yazmaya başlıyorum.

OnCreate fonksiyonunda BluetoothAdapter sınıfından nesne türetiyorum. Değer olarak da "BluetoothAdapter.getDefaultAdapter()" değerini veriyorum.

BluetoothAdapter bluetooth = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();

Ardından "isEnabled()" fonksiyonunu kullanarak Bluetooth'un açık olup olmadığını anlıyorum ve buna göre ekranda bir toast gösteriyorum.

if(bluetooth.isEnabled()){
        Toast.makeText(this, "Bluetooth açık.", Toast.LENGTH_LONG).show();
        } else{
        Toast.makeText(this, "Bluetooth kapalı!", Toast.LENGTH_LONG).show();
        }

Sonucunda OnCreate fonksiyonu aşağıdaki gibi oldu.

@Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        BluetoothAdapter bluetooth = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
        if(bluetooth.isEnabled()){
        Toast.makeText(this, "Bluetooth açık.", Toast.LENGTH_LONG).show();
        } else{
        Toast.makeText(this, "Bluetooth kapalı!", Toast.LENGTH_LONG).show();
        }
    }

Artık uygulamamı kontrol edebilirim. Run ediyorum ve Bluetooth'um kapalı olduğu için aşağıdaki mesajı görüyorum.
If You Enjoyed This, Take 5 Seconds To Share It

0 yorum: