2 Şubat 2013 Cumartesi

PHP sınıf ve nesne tanımlama

Leave a Comment


PHP  object oriented (nesneye yönelik) bir dildir. Nesnelerle (object) ve sınıflarla (class) çalışma imkanı sunar.

PHP'de class oluşturma

Futbolcu adında bir sınıf oluşturalım.

class Futbolcu { }

Sınıfımızın içinde ad ve soyad değişkenleri olsun.

class Futbolcu
{
   public $ad = "Cristiano";
   public $soyad = "Ronaldo";
}

 
Şimdi bir nesne oluşturalım.

$nesne1 = new Futbolcu();

Nesne yardımıyla ekrana ad ve soyad yazdıralım.

echo  $nesne->ad . " " . $nesne->soyad;

Kodun tamamı

<?php
class Futbolcu
{
   public $ad = "Cristiano";
   public $soyad = "Ronaldo";
}

$nesne = new Futbolcu();

echo  $nesne->ad . " " . $nesne->soyad;
?>


Ekran çıktısı

Cristiano Ronaldo olur.
If You Enjoyed This, Take 5 Seconds To Share It

0 yorum: