30 Aralık 2013 Pazartesi

C# - ListBox'taki değerlerin toplamını ve ortalamasını bulma

Leave a Comment
C#'ta listbox içindeki sayıların ortalamasını alan programın nasıl yazılacağını anlatacağım.

Yeni bir form oluşturuyorum ve içine bir ListBox ekliyorum.


Şimdi listbox'a birkaç tane eleman ekliyorum.


Bir buton ekliyorum ve butonun click eventına kodları yazmaya başlıyorum.


Öncelikle int türünde toplam adında bir değişken oluşturuyorum. Başlangıç değerini 0 yapıyorum. double türünde de ortalama adında bir değişken oluşturuyorum. ortalama değişkeninin türünün double olmasının sebebi küsüratlı sayı olabilme ihtimali.

int toplam = 0;
double ortalama;

Daha sonra bir for döngüsü oluşturuyorum. Döngü sıfırdan başlayarak listbox'ın eleman sayısına kadar gidiyor.

Eleman sayısını bulmak için listBox1.Items.Count komutunu kullanıyorum.

for (int i = 0; i < listBox1.Items.Count; i++)

Şimdi yapmam gereken döngü içerisinde elemanları tek tek toplam değişkenine eklemek.

listBox elemanlarını alırken listBox1.Items[i] komutunu kullanıyorum.

for (int i = 0; i < listBox1.Items.Count; i++)
            {
                toplam = toplam + Convert.ToInt32(listBox1.Items[i]);
            }

Toplama işlemini gerçekleştirdim. Artık sadece ortalamayı bulmak kaldı.

ortalama = toplam / listBox1.Items.Count;  koduyla ortalamayı buluyorum.

MessageBox.Show("Ortalama : " + ortalama.ToString()); komutuyla da bulduğum ortalamayı gösteriyorum.

Programı çalıştırıp butona tıkladığımda ortalama gösteriliyor.


Kodun tamamı


private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int toplam = 0;
            double ortalama;

            for (int i = 0; i < listBox1.Items.Count; i++)
            {
                toplam = toplam + Convert.ToInt32(listBox1.Items[i]);
            }

            ortalama = toplam / listBox1.Items.Count;

            MessageBox.Show("Ortalama : " + ortalama.ToString());
        }
If You Enjoyed This, Take 5 Seconds To Share It

0 yorum: