18 Şubat 2013 Pazartesi

C Switch - Case ile menü yapımı

Leave a Comment
C programlama dilinde Switch - Case kullanarak menü yapacağım. Menü aşağıdaki gibi olacak.

1 - Ekle
2 - Guncelle
3 - Sil

İlk olarak printf ile menüyü ekrana yazdırıyorum.

printf("1 - Ekle\n2 - Guncelle\n3 - Sil");


Şimdi geldik seçim kısmına. Kullanıcı 1'e basarsa ekleme, 2'ye basarsa güncelleme, 3'e basarsa silme fonksiyonu çalışacak.

int secim; şeklinde bir değişken tanımlıyorum.

scanf("%d",&secim); komutu ile kullanıcının seçimini öğreniyorum.

switch(secim)
    {
       case 1 : ekle(); break;  
       case 2 : guncelle(); break;
       case 3 : sil(); break;
       default : printf("Gecersiz secim"); break; 
    }


komutuyla da kullanıcının istediği fonksiyonu çalıştırıyorum.

 Kodun tamamı :

#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

ekle()
{
    system("cls");
    printf("Ekleme fonksiyonu calisti."); 
}

guncelle()
{
    system("cls");
    printf("Guncelleme fonksiyonu calisti.");  
}

sil()
{
    system("cls");
    printf("Silme fonksiyonu calisti.");   
}

main(){
    int secim;
   
    printf("1 - Ekle\n2 - Guncelle\n3 - Sil\n\n");
   
    scanf("%d",&secim);
   
    switch(secim)
    {
       case 1 : ekle(); break;  
       case 2 : guncelle(); break;
       case 3 : sil(); break;
       default : printf("Gecersiz secim"); break; 
    }
   
    getch();      
}

If You Enjoyed This, Take 5 Seconds To Share It

0 yorum: