31 Ocak 2013 Perşembe

Temel SQL komutları - 1

Leave a Comment


SQL nedir? İngilizce açılımı Structured Query Language olan SQL'in Türkçe anlamı Yapılandırılmış Sorgu Dili'dir. Verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan bir Veritabanı Yönetim Sistemidir. Programlama dili değildir.

Bu yazımda SQL'in temel komutlarını elimden geldiğince açıklamaya çalışacağım.

SELECT komutu

Tablolarda bulunan verileri elde etmek için kullanılır.

Örnek : SELECT * FROM tablo_adı

DISTINCT komutu

Bir sütundaki tekrarlanan değerleri birleştirir.

Örnek : SELECT DISTINCT sütun_adı FROM tablo_adı

WHERE komutu

Belirli bir kritere uyan verileri elde eder. Örneğin veritabanından adı Ahmet olan kullanıcıları görüntülememizi sağlar.

Örnek : SELECT * FROM tablo_adı WHERE ad = 'Ahmet'

AND komutu

Ve anlamına gelir. Örneğin veritabanından adı Ahmet ve yaşı 20 olan kullanıcıları görüntülememizi sağlar.

Örnek : SELECT * FROM tablo_adı WHERE ad = 'Ahmet' AND yas = '20'

OR komutu

Veya anlamına gelir. Örneğin veritabanından adı Ahmet ve Mehmet olan kullanıcıları görüntülememizi sağlar.

Örnek : SELECT * FROM tablo_adı WHERE ad = 'Ahmet' OR ad = 'Mehmet'

BETWEEN komutu

Arasında anlamına gelir. Örneğin yaşı 19 ve 25 arasında olan kullanıcıları görüntülememizi sağlar.

Örnek : SELECT * FROM tablo_adı WHERE yas BETWEEN 20 AND 25
If You Enjoyed This, Take 5 Seconds To Share It

0 yorum: