1 Mayıs 2021 Cumartesi

.NET Core - Fluent Validation kullanımı

Leave a Comment

 Bu yazıda .NET Core uygulamalarımızda Fluent Validaton'ı nasıl kullanacağımızı anlatmaya çalışacağım. 


Fluent Validation; Neredeyse tüm .NET versiyonlarında desteklenen, validation kütüphanesi.


Öncelikle NuGet Package Manager kullanarak ya da aşağıdaki kodu Package Manager Console'da çalıştırarak projemize FluentValidation paketini ekliyoruz.


Install-Package FluentValidation

Şimdi de Person adında bir class oluşturarak içerisine Name, Email ve PhoneNumber alanlarını ekliyorum. Bu class'ı FluentValidation ile kontrol ederek doğruluğunu teyit edeceğiz.
PersonValidator class'ını oluşturarak FluentValidaton paketiyle birlikte gelen AbstractValidator class'ından türetiyorum.Şimdi de kurallarımı belirleyeceğim. Class üzerinde 3 alan var Name, Email ve PhoneNumber.


İsim boş olmamalı ve 3 karakterden az olmamalı kuralımız var.


Email için email formatında olmalı ve boş olmamalı.


Telefon numarası da 5 ile başlayan 10 haneli cep telefonu olmalı.
Şimdi de kodumu çalıştırıyorum.Görüldüğü gibi validaton istediğim gibi çalıştı.

If You Enjoyed This, Take 5 Seconds To Share It

0 yorum: