30 Nisan 2021 Cuma

Asp.NET SignalR kullanarak Progress Bar yapımı

Leave a Comment

Asp.NET Web Form kullanılarak geliştirilmiş bir projemiz olduğunu varsayalım. Bu projenin bir sayfasında form aracılığı ile bir Excel dosyası alınıyor ve dosyadaki kayıtlar veritabanına aktarılıyor. Aktarım işleminin ne kadarının gerçekleştiğini dinamik bir şekilde göstermek istiyoruz. Bu durumda ne yapabiliriz?


UpdateProgress, UpdatePanel gibi tool'ları kullanmadan SignalR yardımıyla çok kolay bir şekilde isteğimizi gerçekleştirebiliriz.


Öncelikle sıfır bir Web projesi oluşturdum. Ardından da aşağıdaki Nuget Package'ları ekledim.Ardından projeme aşağıdaki gibi client ile haberleşecek olan SignalR Hub sınıfımı ekliyorum.


Daha sonra da Owin StartUp dosyasını projeye dahil ediyorum.


Şimdi de Default.aspx.cs dosyasında 5 method oluşturuyorum ve Page_Load methodunun içinde arka arkaya bu 5 methodu çağırıyorum. Her metodun içerisinde Hub'a mesaj göndereceğiz ve gönderilen mesaj dinamik olarak sayfamızda gösterilecek.Son olarak aspx dosyamda gerekli düzenlemeleri yapıyorum.


Sayfamı çalıştırdığımda aşağıdaki gibi sayfanın dinamik güncellendiğini görüyorum.
If You Enjoyed This, Take 5 Seconds To Share It

0 yorum: