27 Ocak 2014 Pazartesi

Bilgisayar Buyrukları

Leave a Comment
Bilgisayar buyrukları ikili kodlardır ve bir dizi mikroişlemi tanımlarlar. Verilerle birlikte bellekte bulunurlar.

Buyruklar 16 bit uzunluğundadır ve 3 kısımdan oluşur.


İlk 12 bit buyruğun adresini veya işlemi, sonraki 3 bit işlem kodunu, son bit ise dolaylı veya doğrudan adrese sahip olduğunu belirtir. (I=0 ise doğrudan, I=1 ise dolaylı adres)

Temel bilgisayarda 3 buyruk biçimi vardır. Bunlar;

1) Bellek adreslemeli buyruklar
2) Yazaç adreslemeli buyruklar
3) Giriş-Çıkış adreslemeli buyruklar

Yazaç Adreslemeli Buyruklar

Yazaç adreslemeli buyruklarda işlem kodu 111 ve I=0'dır.


Giriş - Çıkış Adreslemeli Buyruklar

Giriş - Çıkış adreslemeli  buyruklarda işlem kodu 111 ve I=1'dir.


Bellek Adreslemeli Buyruklar

Bellek adreslemeli buyruklarda işlem kodu 000'dan 110'a kadar olabilir. I ise değişkendir.


If You Enjoyed This, Take 5 Seconds To Share It

0 yorum: