15 Temmuz 2014 Salı

VB.NET ile SQL veritabanı bağlantısı kurma

Leave a Comment
Bundan önce C# kullanarak Windows Form uygulamalarında ve Web Form uygulamalarında SQL bağlantısı kurma işlemini anlatmıştım. Bu yazımda da SQL veritabanına VB.net kullanarak bağlanma işlemini anlatacağım.

Bir web form oluşturuyorum. Formuma buton ve label ekliyorum. Butona tıklandığında SQL bağlantısını kurmaya çalışarak bağlantı sonucunu label içerisine yazdıracağım.

Butona çift tıklayarak .vb sayfasına gidiyorum ve sayfanın en üstüne SQL bağlantısı kurabilmek için gerekli olan kütüphaneleri ekliyorum.

Imports System.Data.Sql
Imports System.Data.SqlClient

Daha sonra butonun click eventının içine kodlarımı yazmaya başlıyorum.

İlk olarak bağlantı satırını oluşturuyorum.

Windows Authentication ile bağlanmak istiyorsanız aşağıdaki bağlantı satırını,

Persist Security Info=True;Initial Catalog=Veritabanı Adı;Data Source=PC-ADI\SQLEXPRESS;Packet Size=4096;Integrated Security=SSPI

Kullanıcı adı ve şifre ile bağlanmak istiyorsanız aşağıdaki bağlantı satırını kullanabilirsiniz.

Persist Security Info=True;User ID=Kullanıcı adı;Initial Catalog=Veritabanı adı;Data Source=Sunucu adresi;Packet Size=4096;Password=Şifre

Aşağıdaki gibi bağlantı satırımı oluşturuyorum.

Dim BaglantiSatiri As String = "Persist Security Info=True;Initial Catalog=DisciTest;Data Source=BERKAY-PC\SQLEXPRESS;Packet Size=4096;Integrated Security=SSPI"

Daha sonra SQL bağlantısı oluşturuyorum. Parametre olarak oluşturduğum bağlantı satırını ekliyorum.

Dim Baglanti As New SqlConnection(BaglantiSatiri)

Şimdi de C#'ta oldup-ğu gibi Try - Cache bloğu oluşturuyorum.

Try
    Baglanti.Open()
    Label1.Text = "Bağlantı başarılı."
Catch ex As Exception
    Label1.Text = "Hata !!!"
End Try

Sayfayı çalıştırıyorum ve butona tıklıyorum. Görüldüğü gibi bağlantım kuruldu.


If You Enjoyed This, Take 5 Seconds To Share It

0 yorum: