12 Temmuz 2013 Cuma

JavaScript yaş hesaplayan program

Leave a Comment


Bu yazıda kullanıcıdan doğum tarihini alarak, bulunduğumuz yıldan çıkaran ve kullanıcının yaşını hesaplayan JavaScript kodunu yazacağım.


İlk olarak dogumyili ve yas adında iki değişken tanımlıyorum.

var dogumyili, yas;

Kullanıcıdan doğum yılını alıyorum

dogumyili = prompt("Dogum yiliniz : ");

İçinde bulunduğumuz yıldan dooğum yılını çıkararak yas değişkenine atıyorum.

yas = 2013 - dogumyili;

Son olarak yaşı ekrana yazdırıyorum.

document.write(yas);

Kodun tamamı

<script type="text/javascript">
var dogumyili,yas;
dogumyili = prompt("Dogum yiliniz : ");
yas = 2013 - dogumyili;
document.write(yas);
</script>
If You Enjoyed This, Take 5 Seconds To Share It

0 yorum: